HET REGLEMENT VOOR DE SUPERMATCH

Artikel 1:

1. De supermatch wordt niet gehouden voor een competitiewedstrijd of een promotiewedstrijd.
2. De supermatch gaat over 5 wedstrijden. Deze 5 wedstrijden moeten ten alle tijden worden afgemaakt.
3. Bij de supermatch zijn 2 scheidsrechters aanwezig. 1 Hoofdscheidsrechter en een hulpscheidsrechter.
4. De wedstrijdregels van de WAF worden gebruikt.
5. De regels die op de site van de nlab te vinden zijn betreffende de officiële wedstrijden gelden ook voor de supermatch. Uitzonderingen zijn de regels waar gewichtklassen worden genoemd.

Artikel 2:

1. Bij de supermatch wordt uitgegaan van een top 20 voor de rechterarm en een top 10 voor de linkerarm.
2. De ranking wordt bepaald door onderlinge supermatches. Als je wint van diegen die je uitdaagt neem je zijn plek over.
3. Over deze lijsten kan niet gediscuteerd worden
4. Als je verliesd van iemand die buiten de ranking staat neem je elkaars plek over dus wordt je buiten de lijst geplaatst.
5. De beheerder van de top 20 rechts en de top 10 links is Robbert Rosdorff

Artikel 3:

1. Als je denkt dat je beter/sterker bent dan iemand die hoger dan jouw op de ranking geplaatst staat kan je hem uitdagen voor een supermatch zodat je zijn plek kan overnemen.
2. Voor het uitdagen moet je dit verzoek mailen aan Robbert Rosdorff op het volgende e-mailadres: armworstelaar@gmail.com
3. Wanneer een uitdaging is binnengekomen neemt de beheerder per mail contact op met diegene die uitgedaagd is. Als het e-mailadres niet bekend is wordt de uitdaging op het forum geplaatst.
4. In overleg met de 2 armworstelaars wordt de supermatch in het wedstrijdschema ingepland.
5. Je mag een uitdaging weigeren. Bij 3 maal weigering wordt je uit het klassement gehaald. Deze weigeringen gelden per supermatch dus al wordt je 4 keer uitgedaagd bij 1 supermatch maar je wilt/kan gewoon niet dan geldt dat als 1 weigering.
6. Bij 3 maal niet komen opdagen of niet bereikbaar zijn wordt je ook uit het klassement verwijderd.